VİZYONUMUZ

Gelişen teknolojiyi kullanarak müşterilerimize hızlı ve kaliteli çözümler sunmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve dünya pazarında tercih edilen bir marka haline gelmek.

MİSYONUMUZ

Yetişmiş insan kaynağımızı koruyarak, çevre ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlı bir tutum sergileyerek, çözüm odaklı yaklaşımlarımızla, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ONS Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin vizyonu doğrultusunda;

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam kalite yönetimi anlayışının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesinin sağlanması,
  • Tüm süreçlerimizdeki verimliliğin arttırarak, sürekli gelişimin kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası haline getirilmesi,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak anlayan ve karşılayan, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde değerlendiren güvenilir bir firma olması,
  • Çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen kişiler haline gelmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi,

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.